Noteikumi

 1. Captain Morgan kampaņa norisinās no 23.11.2020. līdz 06.12.2020., reģistrācija kampaņai – 23.11.2020. līdz 06.12.2020.,plkst. 00.00. Kampaņas rīkotājs ir SIA Prike Latvija (reģ. nr. 50002042161, adrese: Vienības gatve 198, Rīga, LV-1058, Latvija, e-pasts: info@prike.lv, telefons: +371 67068943. Turpmāk – Kampaņas rīkotāji).

 2. Kampaņa notiek saskaņā ar rīkotāja izstrādātajiem noteikumiem. Reģistrējoties kampaņai, kampaņas dalībnieki apstiprina savu piekrišanu organizatora izstrādātajiem kampaņas noteikumiem. Visi strīdi, ja tādi rastos kampaņas ietvaros, risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 3. Balvas – 5 gab. Stairville MH-100 Beam 36x3W LED, 3 gab. Stairville Hz-200 Compact Hazer DMX, 2 gab. Bose S1 Pro System Battery Bundle.

 4. Balvas tiks izlozētas starp visiem spēles dalībniekiem, izlozes datums 07.12.2020. Ar laimētājiem izlozes organizētāji sazināsies personīgi, uz reģistrācijas anketā norādīto kontaktinformāciju- e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

 5. Dalība kampaņā notiek ar mājaslapas www.dzivokakapteinis.lv starpniecību. Kampaņas dalībniekam mājaslapā jāreģistrējas izlozei, piedaloties Captain Morgan spēlē.

 6. Lai piedalītos spēlē, dalībnieks piereģistrējas mājaslapā ar savu e-pastu un telefona numuru. 

 7. Dalībniekam jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.

 8. Kampaņas noteikumu pārkāpumu gadījumā SIA Prike Latvija patur tiesības neizsniegt balvas kampaņas dalībniekiem, kuri uzvaru centušies iegūt negodīgā/nelikumīgā veidā. Tāpat Kampaņas rīkotāji patur tiesības mainīt noteikumus kampaņas laikā, ja tiek konstatēti tīši un mērķtiecīgi to pārkāpumi.

 9. Kampaņā saņemtās balvas dalībnieki nevar apmainīt pret cita kampaņas dalībnieka balvu vai līdzvērtīgu naudas summu. Kampaņas rīkotāji nesedz transporta un citus izdevumus, kas saistīti ar balvas saņemšanu.

 10. Ja kampaņas dalībnieks sniedz neprecīzu vai nepilnīgu informāciju par sevi, Kampaņas rīkotājiem nav iespējas sazināties ar dalībnieku uzvaras gadījumā un Kampaņas rīkotāji patur visas tiesības balvu uzvarētājam neizsniegt.

 11. Kampaņas rīkotājiem ir vienpusējas tiesības atcelt kampaņu vai to pārtraukt, ja kāds no dalībniekiem nelikumīgā veidā pārkāpj noteikumus, lai iegūtu kādu no balvām. Šādā gadījumā visi kampaņas dalībnieki nekavējoties saņems ziņu anketā norādītajā e-pastā.

 12. Visas pretenzijas saistībā ar organizatoriskajiem un/vai ar kampaņu saistītajiem jautājumiem jāiesniedz rakstiski Kampaņas rīkotājiem līdz 07.12.2020. Vienības gatvē 198, Rīgā LV-1058, vai sūtot uz e-pasta adresi: info@prike.lv, norādot tematu “Captain Morgan kampaņa”.

 13. Iesūtot pretenziju, pretenzijas iesniedzējam jānorāda savs vārds, uzvārds, precīza dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, kā arī iespējamās kampaņas nepilnības un to detalizēts izklāsts.

 14. Rīkotāji izskatīs iesniegto sūdzību septiņu darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža.

 15. Kampaņas rīkotāji savu lēmumu paziņos, atbildot uz norādīto e-pastu. Viņu pieņemtais lēmums ir galīgs un negrozāms.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME, TĀ PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA!